Macrina Cooper-White
GET UPDATES FROM Macrina Cooper-White
 

Entries by Macrina Cooper-White

11 ανησυχητικά σημάδια που δείχνουν ότι (ίσως) βγαίνετε με έναν ψυχοπαθή

(5) Comments | Posted January 7, 2016 | 6:09 AM

Θα μπορούσε πραγματικά αυτό το υπέροχο νέο άτομο με το οποίο βγαίνετε να είναι κοινωνιοπαθής, να πάσχει δηλαδή από αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας ; Ίσως δεν είναι τόσο παρατραβηγμένο όσο φαντάζεστε. Ένας στους 25 Αμερικανούς είναι, σύμφωνα με την ψυχολόγο του Χάρβαρτν Δρ. Μάρθα Στουτ, η οποία έχει γράψει το...

Read Post

당신이 소시오패스와 사귀고 있을지도 모른다는 징후 11가지

(3) Comments | Posted January 5, 2016 | 12:36 AM

당신이나 가족이 새로 사귀게 된 멋진 사람이 사실은 소시오패스, 그러니까 반사회적 인격 장애자라면? 이 상상이 마냥 터무니 없는 일은 아니다. ‘옆집의 소시오패스’를 쓴 하버드 대학교 심리학자 마사 스타우트 박사에 의하면 미국의 경우 25명 중 1명은 반사회적 인격 장애자의 범주에 들어간다고 한다.

물론 반사회적 인격 장애자라고 해서 다...

Read Post

11 Anzeichen, dass Sie mit einem Soziopathen zusammen sind

(11) Comments | Posted June 23, 2015 | 11:18 AM

Ist der tolle Mensch, den Sie oder eine Ihnen nahestehende Person vor kurzem kennengelernt haben, etwa ein Soziopath? Das ist nicht so weit hergeholt, wie Sie vielleicht glauben. Schätzungsweise einer von 25 Amerikanern ist laut der Psychologin Martha Stout von der Harvard Universität und Autorin des Buches "Der...

Read Post

Scientists Create World's Coldest Molecules Ever

(46) Comments | Posted June 15, 2015 | 8:45 AM

It doesn't get much cooler than this.

Physicists at MIT have created what may be world's coldest chemically stable molecules, chilling sodium potassium gas to half of one millionth of a degree above absolute zero (defined as minus 273 degrees Celsius or minus 460 degrees Fahrenheit,...

Read Post

Saturn's Ghostly Outer Ring Is Much, Much Bigger Than We Thought

(36) Comments | Posted June 12, 2015 | 8:58 AM

Astronomers were stunned in 2009 when they discovered a gargantuan, never-before-seen eighth ring around Saturn. The "Phoebe ring," as it was dubbed, lies far outside the planet's seven main ring groups and is made of dark particles that make it hard to spot except...

Read Post

Genética ou criação? Este debate pode finalmente ser resolvido

(0) Comments | Posted June 11, 2015 | 4:30 PM

É um debate travado há muitos anos: nossos genes nos fazem ser quem somos, ou é o ambiente em que fomos criados?

Existe um consenso há muito tempo de que tanto os fatores inatos quanto os adquiridos exercem algum papel na determinação de muitos de nossos aspectos físicos...

Read Post

Grave Of Mysterious 'Sleeping Beauty' Discovered In Ethiopia

(21) Comments | Posted June 11, 2015 | 8:18 AM

Archaeologists working in Ethiopia have discovered a remarkable treasure trove of artifacts dating back to the first and second centuries -- including the skeletal remains of a mysterious woman that some are calling "Sleeping Beauty."

“She was curled up on her side, with her chin resting on...

Read Post

화성에서 유리가 발견됐다. 생명체 존재 가능성의 중요한 단서일지도 모른다

(0) Comments | Posted June 11, 2015 | 12:51 AM

NASA의 화성 정찰 위성은 2006년 화성 궤도에 도착한 이래 화성을 4만 번 이상 공전했다. 이제까지 위성은 산사태, 모래 바람, 파묻힌 빙하 등 여러 가지를 관측했다.


그리고 최초로 화성 표면의 충돌 분화구에 유리가 있는 것을 발견했다. 화성에 고대 생명체가 있었는지를 탐색하는데 중요한 영향을 줄 수 있는 발견이다.

...
Read Post

Glass Found On Mars May Hold Important Clues About Life On The Red Planet

(45) Comments | Posted June 9, 2015 | 3:29 PM

Talk about shattering expectations!

NASA's Mars Reconnaissance Orbiter has circled the Red Planet more than 40,000 times since arriving there in 2006. During that time, the spacecraft has spied everything from avalanches to dust devils to buried glaciers.

And now, for the first time ever,...

Read Post

World's Tiniest Spirals Could Help Thwart Counterfeiters

(9) Comments | Posted June 8, 2015 | 2:26 PM

The spiral is considered by mathematicians to be one of nature's most beautiful shapes. It comes up again and again, from the vast swirling arms of the Milky Way galaxy to the intricate nautilus shell.

Taking a page out of nature's book, physicists have now created what they're calling the...

Read Post

New Look At Pot-Smoking Pygmies Suggests Marijuana Helps Deter Parasites

(107) Comments | Posted June 5, 2015 | 8:13 AM

The Aka pygmies of Africa's Congo basin are known to smoke a lot of pot, and a new study suggests there may be a big benefit to all that toking, at least for the men: those who smoked the most marijuana were significantly less likely to be heavily...

Read Post

미국의 밀레니얼 세대가 가장 종교에 관심이 없는 세대인 이유

(0) Comments | Posted June 3, 2015 | 9:31 PM

밀레니얼 세대(Y 세대라고도 하는, 1980년에서 1990년대 중반에 태어난 세대)는 예전 세대의 미국인들이 젊었을 때보다 두드러질 정도로 덜 종교적이라는 연구 결과가 많다. 하지만 그것이 일시적인 것인지 아닌지 과학자들은 확신하지 못한다.


그러나 50년 가까이 1100만명 이상의 청소년을 대상으로 조사한 것을 다시 분석한 결과를 보니 밀레니얼 세대와 그 전 세대 간의...

Read Post

A.I. Expert Sounds Alarm Over 'Killer Robots'

(81) Comments | Posted June 3, 2015 | 4:21 PM

Imagine an army of killer robots capable of tracking you down and taking you out -- all without any oversight from human handlers.

That might sound like something out of science fiction, but a leading computer science expert worries that such "lethal autonomous weapons systems" might soon become...

Read Post

Science Columnist: If Your Adviser Is Looking Down Your Shirt, Just 'Put Up With It'

(105) Comments | Posted June 1, 2015 | 6:51 PM

What should a scientist do if she catches her adviser eyeing her cleavage? According to an article posted on Science magazine's website, she should probably just "put up with it" for the sake of her career.

Come again?

The article, entitled "Help! My adviser won’t stop looking down...

Read Post

One Tiny Particle Inspires Scientific Paper With More Than 5,000 Authors

(23) Comments | Posted June 1, 2015 | 3:07 PM

We're not sure how many scientists it takes to screw in a light bulb, but in one recent case it took more than 5,000 scientists to write a single scientific paper.

The paper, published recently in the journal Physical Review Letters, is believed to have set...

Read Post

How Sleep Can Help Us Get Rid Of Deep-Rooted Stereotypes

(20) Comments | Posted May 31, 2015 | 9:32 AM

Scientists have long known that sleep boosts the brain, helping us consolidate memories and learn new things.

Now, a provocative new study shows it may even have the power to help us reverse deeply rooted stereotypes against women and African-Americans -- a finding which has...

Read Post

Meet The Real-Life Astronomer Who Inspired Jodi Foster's Character In 'Contact'

(116) Comments | Posted May 31, 2015 | 9:16 AM

Are we alone in this vast cosmos? That's the burning question that drove Dr. Eleanor Arroway -- a fictional astronomer in Carl Sagan's book "Contact," who was played by Jodi Foster in the 1997 film adaptation -- on her epic quest for extra-terrestrial life.

And it's also...

Read Post

과학, 기술, 엔지니어링, 수학 분야의 유리천장을 깬 여성 12명

(0) Comments | Posted May 30, 2015 | 5:38 PM

과학, 기술, 엔지니어링, 수학(Science, technology, engineering and math를 줄여 STEM이라 함)은 옛날부터 남성들이 지배하는 영역이었다. 아직도 장벽은 있지만, 유례없이 많은 여성 과학자들이 STEM계에 진출하고 있다.

STEM계에서 힘있는 자리를 점한 여성들이 많아지고 있어, 과학자들은 더 많은 여성들이 STEM 커리어를 선택하기를 기대하고 있다.

"이 분야에 먼저 진출한 선배 여성들이 아주 적었고, 멘토링을...

Read Post

Millennials Are The Least Religious Generation Yet, And Here's The Surprising Reason Why

(213) Comments | Posted May 27, 2015 | 4:35 PM

A large body of research shows that Millennials are significantly less religious than previous generations of young Americans. But as to whether the lack of religion seen in today's Gen Y'ers (born between 1980 and the mid-1990's) is transient or lasting, scientists aren't sure.

But now a new...

Read Post

Meet 12 Women In STEM Who Just Broke The Glass Ceiling

(24) Comments | Posted May 27, 2015 | 12:13 PM

Science, technology, engineering and math have long been male-dominated fields. Though barriers still exist, female scientists are making inroads into the old boys' club more than ever before.

As more women assume positions of power in the STEM world, scientists hope more women may be encouraged to pursue STEM careers...

Read Post