iOS app Android app

Obama Park Geun Hye

Obama To Meet With South Korean President To Discuss NKorea Threat

Reuters | Posted 06.15.2013 | Politics

WASHINGTON, April 15 (Reuters) - President Barack Obama will meet with South Korean President Park Geun-hye on May 7 at the White House to discuss e...