Julian Kirchherr
Research Associate, Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore

Julian Kirchherr is a research associate at Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore.