Liv Tørres
General Secretary, Norsk Folkehjelp (Norwegian People's Aid)

General Secretary, Norsk Folkehjelp (Norwegian People's Aid)