THE BLOG
09/05/2013 04:33 pm ET Updated Nov 05, 2013

Hawaiian Medium Education at Nāwahīokalaniʻōpuʻu

Ua hoʻomaka au ma ka papahana ʻōlelo Hawaiʻi ma ka makahiki 2006 ma Ke Kula ʻO Nāwahīokalaniʻōpuʻu. ʻO ia ka makamua o koʻu aʻo ʻana i ka ʻōlelo Hawaiʻi. Ua ʻike au i ka nui ʻokoʻa o ke ʻano o ke kula ʻia ma nei kahua. Iaʻu, ua mālama ʻia au ma ke kuanaʻike Hawaiʻi. Ua aʻo ʻia au ma ke kuanaʻike Hawaiʻi, a ua hoʻohuelo aku au i ka ʻike ma ke kuanaʻike Hawaiʻi. He kākaʻikahi ka ʻike i ka nui mōlia ʻana o nā kumu a me nā ʻohana pū kekahi no ka pono o ko kākou lāhui. Ma Nāwahī nei, he hana maʻamau kēlā. ʻO ka mōlia, ka hoʻoholomua, a me ka mālama i ka haʻahaʻa o ka naʻau ke hāpai ʻia i luna, he mau mea maʻamau. Nui ka naʻauao o nā haumāna a he pōmaikaʻi ka hiki ke ʻōlelo Hawaiʻi a hoʻomau i ka hoʻomāhuahua aʻe o nei ala huakaʻi no nā hanauna ʻōlelo Hawaiʻi hou.

In 2006 I joined the Hawaiian language program at Ke Kula ʻO Nāwahīokalaniʻōpuʻu. Immediately, I saw how differently the students were educated on our campus. My learning was based upon the Hawaiian language and the Hawaiian perspective. It was very unusual for me to see and experience the numerous teachers and families that would sacrifice their time to perpetuate the Hawaiian language. For these reasons, my appreciation for this school increased over time. Nāwahī education is seen through the knowledge of its students who work very hard at perpetuating our Hawaiian language and seek to provide opportunities for future Hawaiian speaking generations.